logo


NADAJEMY NOWĄ WARTOŚĆ UCZENIU SIĘ I NAUCZANIU

Umiejętne stosowanie TIK w nowoczesnej mazowieckiej szkole - Siedlce, 15 marca 2019 r. (piątek)Konferencja dla dyrektorów i nauczycieli różnych przedmiotów oraz różnych typów szkół odbędzie się 15 marca 2019 roku w siedzibie Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach przy ul. Asłanowicza 2

"Umiejętne stosowanie TIK w nowoczesnej mazowieckiej szkole"

Głównym celem konferencji jest promowanie w szkołach Mazowsza efektywnego uczenia się wspartego nowymi technologiami.

Program konferencji:

10:30 – 11:00 – Rejestracja uczestników
11:00 - 11:20 – Otwarcie - wprowadzenie w tematykę konferencji oraz prezentacje gości
11:20 – 13:00 – Wystąpienia nauczycieli konsultantów OEIiZK w formie dynamicznych wykładów z elementami interakcji z uczestnikami.

Tematyka prezentacji:
Dydaktyka cyfrowa dla każdego
Interaktywnie z technologią
STEAM w terenie
Uczenie się przez działanie wsparte TIK

13:00 – 13:15 – Przerwa kawowa
13:20 - 14:20 – Warsztaty dla nauczycieli
14:20 – 14:30 – Podsumowanie konferencji i losowanie nagród

Więcej informacji na stronie:

https://www.oeiizk.waw.pl/oferta/konferencje/konferencja-umiejetne-stosowanie-tik-w-nowoczesnej-mazowieckiej-szkole-delegatury/