logo


NADAJEMY NOWĄ WARTOŚĆ UCZENIU SIĘ I NAUCZANIU

Konferencja „Dyrektor szkoły, która uczy nowocześnie” Potrzebujemy liderów zmian innowacyjnych w szkołach.Konferencja dla kadry kierowniczej szkół różnych typów odbędzie się 26 lutego 2019 roku (wtorek) w auli OEIiZK w Warszawie, przy ulicy Nowogrodzkiej 73, w godz. 11.00 – 15.00.

Głównym celem konferencji jest promowanie nowatorskich metod pracy z uczniem i aktywnego rozwoju szkół przez wdrażanie nowych technologii w kształceniu oraz ukazanie roli dyrektora, jako lidera innowacyjnych zmian w placówkach oświatowych naszego regionu.

Program konferencji:
10.00—11.00 – Rejestracja uczestników
11.00—11.10 – Otwarcie – wprowadzenie w tematykę konferencji
11.10—11.45 – Współczesny uczeń i środowisko, w którym się uczy – wystąpienia zaproszonych gości odwołujące się do wyników prowadzonych badań na temat nowych technologii i sposobów, w jaki dzieci i młodzież z nich korzystają
11.45—13.00 – Dyrektor liderem edukacji w cyfrowej szkole, Kształcenie w cyfrowej szkole – wystąpienia nauczycieli konsultantów OEIiZK i zaproszonych gości w formule TED, łączącej w sobie elementy technologii, rozrywki i design po to, by w angażujący sposób przestawiać „idee warte propagowania”, w tym przypadku możliwości jakie wnosi do szkoły mądre i bezpieczne stosowanie TIK
13.00—13.20 – Przerwa kawowa
13.20—14.10 – Wychowanie i bezpieczeństwo w cyfrowej szkole – wystąpienia nauczycieli konsultantów OEIiZK prezentujące możliwości i sposoby zapewniania cyfrowego bezpieczeństwa oraz wprowadzania wątków wychowawczych do procesu e-kształcenia
14.15—15.00 – Warsztaty dla chętnych uczestników z elementami rozwiązywania problemów-zagadek, w czasie których będzie można doświadczyć zarówno wielu emocji, jak i zapoznać się z przykładami dotyczącymi pozytywnego wykorzystania nowych technologii w szkole
Podczas konferencji każdy z uczestników otrzyma materiały konferencyjne, w tym ostatni numer nowego czasopisma OEIiZK W cyfrowej szkole.