logo


NADAJEMY NOWĄ WARTOŚĆ UCZENIU SIĘ I NAUCZANIU

W najbliższym czasie planujemy następujące szkolenia


<<-- Lista szkoleń  |   Termin i miejsce  |   Program szkolenia   |     >>> Zapisuję się na to szkolenie <<<
Nazwa: Reportaż multimedialny w projekcie edukacyjnym
Termin: Od: 2019-04-25 Do: 2019-05-23
Forma organizacji: mieszana (częściowo stacjonarnie, częściowo on-line)
Liczba godzin: 20 (w tym godzin w formie stacjonarnej: 10)
Prowadzący: mgr Rudnicka Izabela   
Daty i miejsce odbywania się zajęć w formie stacjonarnej

SpotkanieDataRozpoczęcie - zakończenie
Miejsce szkolenia
12019-04-2515:45 - 19:45
Miejsce: Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów Raszyńska 8/10 sala 312

22019-05-2315:45 - 19:45
Miejsce: Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów Raszyńska 8/10 sala 312


Cennik
Nauczyciele i pracownicy pedagogiczni placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.0 zł
Nauczyciele i pracownicy pedagogiczni publicznych placówek oświatowych województwa mazowieckiego.0 zł
Nauczyciele i pracownicy pedagogiczni niepublicznych placówek oświatowych województwa mazowieckiego.0 zł
Nauczyciele i pracownicy pedagogiczni publicznych placówek oświatowych z innych województw.400 zł
Nauczyciele i pracownicy pedagogiczni niepublicznych placówek oświatowych z innych województw.400 zł
Pełna odpłatność - osoby, które nie są zatrudnione w oświacie.600 zł